O nama

ПСДСС је Православно спортска организација, основана са благословом Њ.С. Патријарха Србског г. Иринеја, да би се деци и младима понудио јединствен концепт спортског развоја и личносног узрастања у коме се истовремено примењују савремена тренажна методологија и Јеванђелски принципи. Спортски и телесни напредак деце у сагласју са неодвојивим и упоредним развојем њихових духовних, Православних, традиционалних, културних и родољубивих врлина, како би били бољи људи и спортисти и на тај начин помогли себи и својој породици, али и општем добру нашег народа, државе и друштва. Свесни кризе у којој се налази наш спорт, али и породица, народ, друштво и држава, оснивачи ПСД Света Србија, добротворним и задужбинарским радом, афирмишући заједништво спортских и православних, телесних и духовних, људских и патриотских врлина, желе да створе једну јаку алтернативу нарастајућим изазовима са којима се суочавају наша деца и наш народ.

Ослањајући се на своја спортска знања и искуства, са убеђењем да православне вредности и Јеванђелска правила, као и у свему тако и у овим проблемима, стварају најбоља решења, покретачи ПСДСС, својим конкретним подухватима настоје да остваре следеће циљеве:

Спортови и спортски клубови:

+ Подстицање и промовисање заједништва спортског и православног, телесног и духовног, због здравог и правилног развоја младих личности и спортиста;

+ У складу са претходним, развој клубова разних спортова у оквиру ПСД-а, применом најсавременијих спортских и тренажних метода;

+ Ради испуњења својих циљева и финансирања својих активности, оснивање подружница/клубова и центара у што већем броју градова и места у Србији и, по могућству, и ван Србије онде где живи наш народ;

+ Активности и пројекти, чији су циљеви истраживање, обогаћивање и унапређење спортског и такмичарског, православним вредностима и Јеванђелским принципима;

+ Подстицање препознавања и неговања талената код младих и помоћ за испољавање њихових личности и дарова у спорту, вери и другим племенитим дисциплинама;

Васпитање и образовање

+ Подстицање и допринос неговању православних вредности и васпитно – образовне традиције у савременој педагогици, спортском васпитању и образовању;

+ Активности и пројекти којима ће наши млади спортисти бити боље православно васпитани и образовани;

+ Превентивно деловање против болести зависности, тоталитарних и екстремистичких култова, идеолошких покрета и група и псеудо – спортских вредности;

+ Издавање и продукција писаних, штампаних и електронских публикација и програма ради испуњења својих циљева и представљања рада;

Традиција и Родољубље

+ Неговање традиционалних и родољубивих вредности како би се код младих личности и спортиста усадила свесност о сопственим националним коренима и вредностима и на тај начин повећало изгубљено самопоштовање. Подстицањем развоја и неговањем ових вредности млади људи постају бољи родољуби, а самим тим и одговорнији чланови друштва;

+ Излети, поклоничка путовања, манифестације, пројекти и друге активности којима се претходно остварује;

Добротворство

+ Подстицање и помагање породице и родитељства;

+ Промовисање живота, заштита права на живот, остваривање заштите здравља, болесних, немоћних и свих којиме је потребна помоћ, неговање и надахњивање милосрђа, пожртвовања и човекољубља међу људима и у целом друштву;

+ Ради помоћи и подршке спортским и другим установама и појединцима и остварења својих циљева, покретање и вођење милосрдних, хуманитарних и добротворних активности, програма, пројеката и манифестација;

+ Развој Друштва пријатеља ПСДСС, ради стварања материјално-економских услова за остваривање Мисије и циљева ПСДСС;

+ Ради испуњења својих циљева и финансирања својих активности, покретање комерцијалних пројеката у складу са одредницама ПСДСС, а који не смеју угрожавати имиџ и репутацију ове организације;

Екологија

+ Подстицање, указивање и помоћ делатном очувању Божије творевине и одговорном домостројитељству над њом;

Материјална основа и финансирање

Јединствен карактер ПСДСС и његов непрофитни рад припада општим спортским и законским оквирима. У правној науци и пракси подразумева два значајна елемента: дефинисање својих и друштвено корисних циљева постојања и имовински супстрат који служи као подлога тим циљевима. Свакодневни рад и подухвати ПСДСС финансирају се од спортских и других надлежних институција, прилога, донација, поклона и других видова подршке. Уобичајена пракса код данашњих спортских клубова у којима се наплаћују чланарине од самих спортиста и њихових родитеља, у ПСДСС је забрањена. У настојању стварања дугорочних услова одрживог развоја ПСДСС, и већег ослањања на сопствене могућности, постоји Друштво пријатеља ПСДСС-а и разматрају се разни комерцијални профитабилни послови чији ће се комплетан профит усмеравати на остваривање Циљева ПСДСС, а који ни на који начин не смеју угрозити имиџ и репутацију ПСДСС;

Правни положај

Православно Спортско Друштво „Света Србија“® је пројекат у оквиру кровне организације.

Православног Спортског Удружења „Свети Срб и ја“ , које је као правно лице регистровано у Агенцији за привредне регистре са скраћеним називом ПСУСС. Матичним број: 28799225 и ПИБ: 108348280. ПСД „Света Србија“® је заштићено име (у власништву ПСУСС) са патентним и другим правима, регистрованим у Заводу за интелектуалну својину.

Подели ово:

Слични постови