Наставак сарадње са Управом за вере Владе Републике Србије

saradnja saaПравославно спортско удружење ”Свети Срб и ја” (ПСУСС) још од свога оснивања, има веома динамичну и плодоносну сарадњу са Управом за сарадњу са црквама и верским заједницама Министарства правде Владе Републике Србије. У светлу досадашње обостране сарадње, Димитрије Стикић, председник и Владимир Радовић, генерални секретар ПСУСС, позвани су на састанак од стране директора Управе др Милете Радојевића, како би сумирали резултате заједничке сарадње у години на измаку и планирали кораке у њеном развоју у новој 2018. години.

У веома срдачној атмосфери, представници ПСУСС, предали су извештај о активностима Удружења и развоју свога најзначајнијег пројекта ПСД ”Света Србија”. Директор Управе др Милета Радојевић, је захвалио на веома исцрпном извештају и приметио да су активности ПСУСС из године у годину по своме обиму све веће, а да и само Удружење напредује како програмски тако и кадровски у квалитету и бројности својих чланова. Овде је посебно навео да се види и укључивање у рад Свете Србије не само деце спортиста него и њихових родитеља, јер су у години иза нас програмске активности тако реализоване, да се водило рачуна да читаве породице буду њени активни учесници.

На самом крају састанка, дошло се до неколико веома конструктивних предлога како би се сарадња Управе и ПСУСС могла унапредити. Закључак свих учесника је био да треба поред досадашњих, развијати и нове моменте сусрета и рада на пољу заједничких интересовања, која ће укључити и остале чиниоце којима је сфера и епицентар рада, образовање младих о нашем националном индетитету и здравом моралном васпитању и одрастању, које ће оплеменити њихове младе животе добрим делима и врлинама.