Међународни конкурс у оквиру пројекта „ДАНИ СЛОВЕНСКЕ  ПИСМЕНОСТИ“

СРПСКО ОДЕЉЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ФОНДА ДУХОВНОГ ЈЕДИНСТВА НАРОДА,

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ и ПРАВОСЛАВНО СПОРТСКО УДРУЖEЊЕ „СВЕТИ СРБ и ја“

расписују међународни конкурс

у оквиру пројекта „ДАНИ СЛОВЕНСКЕ  ПИСМЕНОСТИ“.

I. Теме и номинације конкурса у 2023. године

 •  номинација литерарне радове – тема је „ДЕЦА ЈУНАЦИ”
 •  номинација калиграфске радове – тема је „СТАРОСЛОВЕНСКА БУКВИЦА“

II. Циљ конкурса

Духовно, морално и патриотско васпитање деце и омладине, очување традиција  српског језика, историје, традиционалних вредности и културно-историјског наслеђа српског народа, скретање пажње на ћирилићно писмо као саставни део српске културе, његовање лепог рукописа.

III. Узраст учесника:

Прва гpyпa – од трећег до петог разреда основне школе

Друга група – од шестог до осмог разреда основне школе

Трећа група – ученици средњих школа

III. Услови конкурса

У конкурсу могу да приму учешће ученици основних и средњих школа Србије, а такође суседних држава и читавог света. Сваки учесник може да пошаље само по један рад.

a) Услови за литерарне радове:

 • текст мора да буде оригиналан, који раније није објављиван у електронским и штампаним медијима, нити награђиван на другим конкурсима;
 • дужина текста мора да буде најмање једна страна штампаног текста формата А4, фонт Times New Roman кегљ 12, највише – две стране текста;
 • уз рад обавезно попунити и послати Формулар (доступан у прилогу за скидање).

б) Услови за калиграфске радове:

 • учесник може да креирати живописни цртеж великог ћириличног слова; или приказати објекат или концепт користећи слова која га чине; или калиграфски написати неки цитат тематски везани за конкурс;
 • техника рада по избору;
 • димензије рада: нaјмање 20×30 см, највише 50×60 см;
 • уз рад попунити и послати залепљен на полеђини рада Формулар (доступан у прилогу за скидање)

IV. КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈЕМ РАДОВА ЈЕ 15 МАЈ 2023.

Литерне и калиграфске радове радове можете слати на адресу: „Фонд духовног јединства народа“, ул. 27. Марта 50 , 11000, Београд,  или мејлом: mfdjen@gmail.com

Уз литерарне и калиграфске радове обавезно попунити Формулар ИНФО и САГЛАСНОСТИ (у прилогу)

Организатор се обавезује да све податке учесника користи искључиво за обавештавање у случају да је ученик/ца добитник награде, а у јавном објављивању резултата конкурса да напише име ученика, разред, школу и град.

V. РЕЗУЛТАТЕ КОНКУРСА

 • Критерији оценивања:
 • уметнички дар,
 • познавање теме,
 • разумевање духовних, традиционалних и моралних вредности,
 • способност јасног и правилног изражавања мисли,
 • познавање граматике и правописа.
 • Стручни жири:
 • сваку област стваралаштва ће оцењивати посебан стручни жири;
 • чланови жирија ће бити српски познати књижевници,  представници Српског оделења МФДЈЕН, главни уредник дечијег часописа  „Светосавско звонце“.
 • У свакој номинације и узрасне категорије ће бити награђена по три рада.

Првонаграђени из старијих група (друга и трећа) у свим областима стваралаштва добијају двонедељно летовање на Крфу, остали награђени добијају вредне награде.

 • Објављивање резултата конкурса:

Резултати конкурса ће бити објављени одмах по завршетку рада жирија, најкасније до 25. маја 2023. године тако што ће награђени бити лично обавештени, као и њихове школе, а комплетан записник о раду жирија биће објављен на сајту Храма Светог Саве: https://hramsvetogsave.rs  и Православног спортског удружења ”СВЕТИ СРБ и ја”: https://svetasrbija.org.rs/category/образовање/конкурси/, као и њиховим званичним налозима на друштвеним мрежама.  

О датуму и локацији одржавања Свечаности уручења нaгpада и пригодног програма, бићете накнадно обавештени на сајту Храма Светог Саве https://hramsvetogsave.rs   и Фејсбук странице Српског одељења Међународног фонда духовног јединства народа https://www.facebook.com/mfjpnos

ЋИРИЛИЦУ, НАШЕ ПИСМО, ОД ПРЕДАКА НАСЛЕДИЛИ МИ СМО!