"СВЕТИ СРБ и ја"

Православно спортско удружење ”СВЕТИ СРБ и ја” (ПСУСС)

Седиште:

Немањина 40/ II

11 000 Београд

Секретаријат:

ДКЦ ”МАЈДАН”
Козјачка 3-5 
11 000 Београд

Телефон:

+381 (0) 61 451 000 1

Интернет пошта

Друштвене мреже